SYDOSTÄLG

Fly-Kät Styrelseprotokoll

Flymen-Kättilsmåla Älg o Kronskötselområde

Bildgalleri

Gästbok

LÄNKAR

Kontakta oss

Gå till jaktdatabasen
Admin av Hemsidan
 

Senaste Nytt

2018-10-01Återkommer om att Sydostälgs hemsida är avvecklad. Informera jaktlaget om detta Läs mer
Läs mer >>
2018-09-22Vår gamla hemsida läggs ner.
Läs mer >>
2018-09-12Höstmöte Torsdagen den 13 sept kl 19.00 i Sibbamåla Hembygdsgård
Läs mer >>
2018-08-24Höstmöte torsdagen den 13 sept kl 19.00 Sibbamåla Bygdegård
Läs mer >>
2018-08-19Kronskötselplan 18-19 till 20-21 finns på hemsidan
Läs mer >>
2018-08-19Älgjaktstigen i Mästaremåla inställd
Läs mer >>
2018-08-18Fly-Kät-skyttet
Läs mer >>
2018-08-15Kronhjortsjakt
Läs mer >>
2018-08-15Nytt på hemsidan Jaktlag-Fastigheter, Jaktledare gälland 18 08 14
2018-08-01FlyKätskyttet
Läs mer >>
2018-07-30Nytt på hemsidan.Jaktlag, hundförbud m.m.
Läs mer >>
2018-07-05Nytt på hemsidan
Läs mer >>
2018-06-13Fly-Kätskyttet 2018
Läs mer >>
2018-05-26Saltstenar åter hemma.
Läs mer >>
2018-05-07Årsmötesprotokoll
Läs mer >>
2018-05-04Viltdata Nytt rapportsystem
Läs mer >>
2018-04-22Årsmötet 26 april Fly-Kät
Läs mer >>
2018-03-29Nytt styrelseprotokoll på hemsidan
2018-03-27Spillningsinv igen Resultatet skall skickas till Anders senast den 16 april
Läs mer >>
2018-03-26Spillningsinventeringen flyttas.Ny helg 14-15 april
Läs mer >>
2018-03-25Spillningsinventeringen Mer info
Läs mer >>
2018-03-21Årsmöte Fly-Kät älg kronhjortsskötselområde. Torsdagen den 26 april kl 19.00 Läs mer på hemsidan
Läs mer >>
2018-03-10Spillningsinventering 7-8 april Kontakta berörda inom jaktlaget
Läs mer >>
2018-01-23Varg inom skötselområdet idag
Läs mer >>
2018-01-10Skyddsjakt på hjortkalv
Läs mer >>
2017-12-17Nu finns även sammanställning på de skjutna älgarnas vikter på hemsidan
2017-12-16Älgarnas ålder 17-18 finns nu på hemsidan
2017-12-13Kronhjortsjakt
Läs mer >>
2017-12-10Registrera att jakten är avslutad. Informera den i jaktlaget som uppdaterar i älgbasen.
Läs mer >>
2017-12-07Älgjakten avslutad- Tidig påminnelse Fällavgifter Nya marker
Läs mer >>
2017-12-01Hej Kalvarna och därmed all älgjakt är slut
Läs mer >>
2017-11-21Lämna in käkarna från vuxna älgar
Läs mer >>
2017-11-18Vuxna hondjur är slut
Läs mer >>
2017-11-17Nu finns reviderat beslut om tilldelning på hemsidan
Läs mer >>
2017-11-11Slut på alla tjurar Såväl grupp ett som två
Läs mer >>
2017-11-08Lite av varje
Läs mer >>
2017-11-01Rensning av inventeringsrutorna
Läs mer >>
2017-11-01Slut med vuxna hondjur i grupp 1
Läs mer >>
2017-11-01Slut på vuxna i grupp 1
Läs mer >>
2017-10-24Jaktlag som inte får fortsätta jaga älg efter 3/11 Kustjägarna, Attanäs, Snapphanarna
Läs mer >>
2017-10-23Älgobsen 23 oktober kl 18.20
Läs mer >>
2017-10-22Älgobsen skall redovisas senast den 23 oktober
Läs mer >>
2017-10-19Vacker tjur
Läs mer >>
2017-10-19Vacker tjur
Läs mer >>
2017-10-12Slut på tjurar i grupp två
Läs mer >>
2017-10-11Bilder på älgar. Kolla upp så att detta görs.
Läs mer >>
2017-10-10Skjutna älgar
Läs mer >>
2017-10-08Avlivning av skadade djur
Läs mer >>
2017-10-08Jaktledarna adress o tel uppdaterad Råd vid avlivning av sjuka älgar
Läs mer >>
2017-09-29Jaktledare Korrekta uppgifter
Läs mer >>
2017-09-25Protokoll Nyupplagda från styrelsen och höstmötet
Läs mer >>
2017-09-21Fördelning Vinstälgarna
Läs mer >>
2017-09-21Kvällens agenda och tilldelningen till 2017-18 års jakt
Läs mer >>
2017-09-09Nu finns senaste styrelseprotokollet på hemsidan
Läs mer >>
2017-08-29Kallelse Höstmötet 2017 inom Fly-Kät ÄSO 21 sept kl 19.00
Läs mer >>
2017-08-27Älgjaktstig Mästaremåla den 3 sept
Läs mer >>
2017-08-09Kolla hemsidan
Läs mer >>
2017-08-01Jaktlag Fastigheter
Läs mer >>
2017-07-30Jaktlag- fastigheter
Läs mer >>
2017-07-05Från föreläsningen 7 juni Läs mer på hemsidan
Läs mer >>
2017-04-11Årsmötesprotokollet 2017 finns på hemsidan
2016-11-01Spillningsinv rensa rutor Bilder vuxna älgar Jakten från den 5 november
Läs mer >>
2016-10-06Jaktledare-förteckning 2016 10 06
Läs mer >>
2016-09-18Höstmöte Fly-Kät Sibbamåla 22 sept
Läs mer >>
2016-08-15Kronhjortsjakt- Hind o Kalv Höstmötet
Läs mer >>
2016-08-11Uppdaterad Jaktlag-fastigheter på hemsidan
Läs mer >>
2016-08-02Fly-Kät-skyttet Anmälan hög tid.
Läs mer >>
2016-08-01Jaktlagens fastigheter inför jaktåret 2016-17
Läs mer >>
2016-06-27Saltstenar och förändringar av fastigheter inom jaktlaget. Anmälan jaktlagsskyttet. Hemsidan.
Läs mer >>
2016-06-02Möjlighet till Björnpasset
Läs mer >>
2016-05-22Jaktlagsskyttet startar 18 juni. Läs mer på hemsidan
Läs mer >>
2016-05-19Årsmötesprotokoll Start Älglagsskyttet
Läs mer >>
2016-04-20Valberedningens förslag på hemsidan Årsmöte 21 april
Läs mer >>
2016-04-09OBS Ny kallelse med rätt veckodag
Läs mer >>
2016-04-07Mycket material till årsmötet i Sibbamåla på hemsidan
Läs mer >>
2016-04-06Kallelsen till 2016 års årsmöte på hemsidan
Läs mer >>
2016-04-04Vikter på de skjutna älgarna på hemsidan
Läs mer >>
2016-02-21FLY-KÄT- nytt 2016 02 21
Läs mer >>
2015-12-30Älgjakten inom Fly-Kät är slut.
Läs mer >>
2015-12-06FLY-KAT nytt Förslag på nya tilldelningsregler
Läs mer >>
2015-12-01Inlämning av käkarna från vuxna älgar.
Läs mer >>
2015-11-28Tjurarna är slut. Meddela Ditt jaktlag.
Läs mer >>
2015-11-26Dataproblem med Fly-Kät-nytt
Läs mer >>
2015-11-26Dataproblem????
Läs mer >>
2015-11-25Nya tilldelningssystemet. Gästboken. Överskjutningar.
Läs mer >>
2015-11-17Stora tjurar
Läs mer >>
2015-11-09Nyhet: Vem tillfaller älgen. Hemsidan. Bilderna
Läs mer >>
2015-11-04Kapitala tjurar. Informera jaktlaget.
Läs mer >>
2015-10-30Ny tilldelning Nytt FLY-KÄT-Nytt Hondjursförbud gäller from 2015 10 31
Läs mer >>
2015-10-29Hondjursförbud gäller from 31 oktober. Läs mer Styrelsen
Läs mer >>
2015-10-19Älgavskjutning- älgobsen. VIKTIGT
Läs mer >>
2015-10-11Omhändertagning av felskjutningar Tidig hornfällning
Läs mer >>
2015-10-09Nyhet Jaktlag fastigheter
Läs mer >>
2015-10-06Uppdaterad jaktledare
Läs mer >>
2015-09-27Mycket nytt på hemsidan
Läs mer >>

Utvecklat av TSAR & Svensk Naturförvaltning AB